RANGSIT UNIVERSITY

สอบถามข้อมูลการสอบคัดเลือก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ S/2567 รอบ 1